Projects Welsh Battle of Britain Aircrew – 80th Anniversary of the Battle of Britain

Welsh Battle of Britain Aircrew – 80th Anniversary of the Battle of Britain

Client:
Royal Air Force

English

Eighty years ago, roughly 3,000 airmen were awarded then entitled to wear the bronze inscribed Battle of Britain clasp on their 1939-1945 Star campaign medal. The individuals had to have flown at least one sortie between 00.01 hours on Wednesday 10 July 1940 and Thursday 31 October 1940.

British aircrew that fought in the campaign numbered 2,353 roughly eighty percent of the number involved in the fight, with 407 Britons killed from a total of 510 losses. However, eighty years ago there was a broad sweep with national identity being expressed as British there was little representation of the aircrews origin.

The Royal Air Force commissioned Andrew prior to the 80th Anniversary of the Battle of Britain to identify Welsh aircrew. Through primary research and collaboration with Air Commodore Dai Williams and the Air Historical Branch, once identified as of Welsh heritage to then explore their stories many of which will not be familiar to the Welsh public.

Cymraeg

Criw Awyr Brwydr Prydain yng Nghymru – Pen-blwydd Brwydr Prydain yn 80 oed

Wyth deg mlynedd yn ôl, dyfarnwyd oddeutu 3,000 o awyrenwyr yr hawl i wisgo’r clasp efydd Brwydr Prydain ar ei fedal ymgyrch Seren 1939-1945. Roedd yn rhaid i’r unigolion fod wedi hedfan o leiaf un sortie rhwng 00.01 awr ddydd Mercher 10 Gorffennaf 1940 a dydd Iau 31 Hydref 1940.

Roedd criw awyr Prydain a ymladdodd yn yr ymgyrch yn rhifo 2,353 tua wyth deg y cant o’r nifer a fu’n rhan o’r ymladd, gyda 407 o Brydeinwyr wedi’u lladd o gyfanswm o 510 o golledion. Fodd bynnag, wyth deg mlynedd yn ôl bu ysgubol eang gyda hunaniaeth genedlaethol yn cael ei mynegi fel Prydeiniwr prin oedd y gynrychiolaeth o darddiad y peiriannau awyr.

Comisiynodd yr Awyrlu Brenhinol Andrew cyn 80 mlynedd ers Brwydr Prydain i nodi criw awyr Cymru. Trwy ymchwil sylfaenol a chydweithio â’r Air Commodore Dai Williams a’r Gangen Hanesyddol Awyr, a nodwyd unwaith fel treftadaeth Gymreig i archwilio eu straeon yna ni fydd llawer ohonynt yn gyfarwydd i’r cyhoedd yng Nghymru.